Dutch Farm

Dutch Farm (ดัชฟาร์ม) ฟาร์มธรรมดาๆแต่ไม่ธรรมดา ลักษณะเด่นของฟาร์มแห่งนี้คือมีความเป็นชนบทอย่างมาก ซึ่งหาได้ยากจากสังคมในยุคปัจจุบัน ตอนเช้าๆก็จะมีชาวบ้านในละแวกนี้นำเอาผักผลไม้ที่ตนเองปลูกออกมาจำหน่ายวิธีการขายก็เรียบง่ายตามวิถีชาวบ้าน แต่สิ่งที่น่าสนใจคือผักผลไม้ที่นำมาขายมากกว่า เพราะเป็นผลผลิตที่ได้จากการปลูกเอง ดูแลเอง จึงทำให้ผักผลไม้ของที่นี่มีความสดใหม่เสมอ และยังปลอดสารพิษด้วยเพราะทำในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ จึงทำให้ได้ผลประโยชน์กันทั้ง 2 ฝ่ายทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ นอกจากนี้ Dutch Farm ยังจะมีรถวิ่งออกไปรับผักผลไม้จากชาวบ้านมาขายอีกด้วย

นอกจากความเป็นชนบทแล้วที่ฟาร์มนี้ยังมีกลิ่นอายของเมืองดัตช์หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่าฮอลแลนด์(Holland) หรือเนเธอร์แลนด์(Netherlands) เพราะภายในฟาร์มคุณจะได้เห็นฝูงม้าแคระจากต่างประเทศ และฝูงแกะ ต่างพากันเล็มหญ้าอยู่ในทุ่งหญ้ากว้างเขียวขจี คุณสามารถใกล้ชิดกับฝูงสัตว์และให้อาหารพวกมันได้ ประกอบกับเชียงใหม่ซึ่งเป็นเมืองที่มีอากาศเย็นสบายทั้งปีทำให้เหมาะแก่การมาเที่ยวพักผ่านได้ทุกช่วงฤดูกาล

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์